หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill Development in Cybersecurity)

No.รุ่นที่Day 1 (Online)Day 2 (Online)Day 3 (On-site)จำนวนผู้ลงทะเบียนRegister
1 รุ่นที่ 129 ส.ค. 25635 ก.ย. 256312 ก.ย. 2563 100 / 100 เต็ม
2 รุ่นที่ 25 ก.ย. 256312 ก.ย. 256319 ก.ย. 2563 100 / 100 เต็ม
3 รุ่นที่ 310 ต.ค. 256317 ต.ค. 256331 ต.ค. 2563 100 / 100 เต็ม
4 รุ่นที่ 417 ต.ค. 256331 ต.ค. 256314 พ.ย. 2563 100 / 100 เต็ม
5 รุ่นที่ 531 ต.ค. 256314 พ.ย. 256328 พ.ย. 2563 100 / 100 เต็ม
6 รุ่นที่ 69 ม.ค. 256416 ม.ค. 256423 ม.ค. 2564 120 / 120 เต็ม