หลักสูตร First Look at the ISO/IEC 42001:2023 AI Management system : เรียนรู้มาตรฐาน ISO ใหม่ล่าสุดที่ใช้บริหารจัดการระบบ AI (Online)


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...