สัมมนาวิชาการ Applied AI on multidisciplinary topics (Online)


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...