สัมมนาวิชาการ Applied AI on multidisciplinary topics (Onsite)


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...